Opfriscursus Organisatie van de duikkeuring

Van 05-10-2019 12:00 tot 05-10-2019 18:00
Locatie KBS Utrecht

Beschikbare plaatsen: 0

De cursus is van 5 oktober 2019 is vol. Op 8 februari 2020 wordt deze cursus herhaald. Klik hier om naar de cursus van 8 februari 2020 te gaan

Duikgeneeskunde is een wetenschap die niet stilstaat. Door onderzoek en de steeds grotere belangstelling voor deze tak van de geneeskunde, evolueert de duikgeneeskunde voortdurend. In de loop van tijd is gebleken dat velen, die in het verleden de basiscursus hebben gevolgd, steeds meer behoefte hebben aan kennis van de nieuwe inzichten binnen de duikgeneeskunde.

De afgelopen jaren zijn er veel vragen op ons afgekomen van duikerartsen die heel praktisch willen weten hoe ze een duikkeuringspraktijk moeten opzetten, waar ze rekening mee moeten houden, wat heb je nodig voor een keuring, hoe het zit met aansprakelijkheid, waarvoor moet je verzekerd zijn, hoelang moet ik gegevens bewaren, hoe. wanneer en naar wie verwijs je door, wat een verzekering dekt, enz., enz. Op al deze vragen en nog veel meer wordt op 5 oktober a.s. een antwoord gegeven door medisch juristen, duikerartsen en medisch specialisten.

De Scott Haldane Foundation heeft een volledige international geaccrediteerd opleidingstraject, dat aan alle eisen van de European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) voldoet.
De cursus geldt als geaccrediteerde bijscholing voor de herregistratie van Medical Examiners of Divers (MED) en Diving Medicine Physicians (DMP) gecertificeerd door het European College of Baromedicine (ECB) en duikerartsen C en D gecertificeerd door het Nederlands Instituut Certificering DuikerArtsen (NICDA). Voor het complete overzicht verwijzen wij graag naar de SHF-cursusstructuur op deze site.

Cursusinhoud

Onderwerpen Opfriscursus

De cursus staat geheel in het teken van organisatie van de duikkeuring. De onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

Organisatie:

 • Wat heb ik minimaal nodig voor een goede duikkeuring?
 • Hoe lang duurt een duikkeuring?
 • Verslaglegging
 • Welke verklaring geef ik af?
 • Vergoedingen
 • Declaratie zorgverzekeraars

Juridische aspecten:

 • Rapportage
 • Opvragen informatie bij derden
 • Beroepsgeheim / verschoningsrecht
 • Klachtenregeling individuele beroepsbeoefenaren;
 • Aansprakelijkheid (civiel en wettelijk tuchtrecht);
 • Welke gegevens dien je zelf te bewaren en hoe zit het met de privacy, AVG?
 • bewaartermijnen, privacy, praktijkvorm,
 • Welke gegevens worden opgevraagd na duikongeval
  Praktijkvorm

Inhoudelijk zaken zoals:

 • Welke vragen moeten minimaal beantwoord worden
 • Welke onderzoeken zijn minimaal noodzakelijk
 • Wat te doen bij afwijkingen / niet harde criteria
 • Lijst van beschikbare medisch specialisten?
 • Kan telefonisch overleg volstaan?
 • Verwijscriteria, wat verwacht je van degene naar wie je verwijst

Wat is er nodig voor de praktijk tijdens duiktrips

Voor een totaaloverzicht van alle cursussen klik hier

Locatie

@scotthaldane

Update:20-08-2019