Verdiepingscursus duikgeneeskunde Duiken met je Hart, 12 en 13 juni 2020

12 en 13 juni 2020

Beschikbare plaatsen: 16

De 27ste Scott Haldane verdiepingscursus heeft als onderwerp “Duiken met je Hart”. Het hart staat centraal in deze cursus, maar ook gebieden zoals inspanning, fysieke fitheid, effecten van het gebruik van medicatie en risicoprofielen voor hart- en vaatziekten komen hierbij aan de orde. Daarnaast wordt ook een opfrissing van de Basic Life Support (BLS) en oxygen provider vaardigheden aangeboden. Het uitgangspunt van deze cursus is "Wat heeft de duikerarts vanuit een cardiologisch en inspanningsfysiologisch oogpunt nodig om zijn keurings-, advies- en behandelingstaken zo optimaal mogelijk uit te voeren?" Het is een cursus die op de praktijk van de duikerarts is gericht. De cursus is opgezet om telkens de relatie met en de relevantie voor het veilig duiken aan te geven. Om deze doelstelling te realiseren krijgt iedere cursist de opdracht om vooraf vanuit zijn/haar duikmedische praktijksituatie een aantal vragen op te stelen of situaties te beschrijven en deze in te leveren. In de cursus worden deze vragen uit de praktijk behandeld en bediscussieerd.

1548954346221De Scott Haldane Foundation heeft een volledige internationaal geaccrediteerd opleidingstraject opgezet, dat aan alle eisen van de European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) voldoet. De hier aangekondigde cursus is onderdeel van de opleiding tot Diving Medicine Physician (level 2d). De cursus geldt als geaccrediteerde bijscholing voor de herregistratie van Medical Examiners of Divers en is direct geaccrediteerd door het European College of Baromedicine (ECB). Voor duikerartsen C en D vindt accreditatie plaats door het Nederlands Instituut Certificering DuikerArtsen (NICDA). Voor een compleet overzicht verwijzen wij graag naar de SHF-cursusstructuur op deze site. Door deelname aan deze cursus komt u in aanmerking voor het gereduceerde SHF-cursisten lidmaatschap tarief van de European Underwater and Baromedical Society (EUBS) voor 2020.

Inhoud

Inhoud van de cursus

Cardiovasculaire risicoprofielen spelen een belangrijke rol voor een goede advisering van duikers. Aan de hand van de risicofactoren en risicoprofielen wordt gekeken naar de duikveiligheid en duikgeschiktheid. Richtlijnen en vooral het gemotiveerd en niet klakkeloos toepassen hiervan spelen daarbij een belangrijke rol.
Daarnaast wordt de invloed van cardiovasculaire medicatie en hulpmiddelen zoals pacemakers op het duiken en het duiken op de werking van deze medicatie en hulpmiddelen besproken.
Ook de gevolgen van het ouder worden en de cardiovasculaire conditie komen aan bod. Duikongeval
Een apart dagdeel is ingeruimd voor een opfrisser van de Basic Life Support (BLS) en de DAN-oxygen provider vaardigheden, zodat hiermee de brevetten vernieuwd kunnen worden.
Alle cursisten krijgen de komende periode het verzoek een aantal vragen m.b.t. cardiologie in de praktijk van de duikerarts op te stellen en in te sturen. Deze worden dan tijdens de cursus in de praktijkbesprekingen behandeld en bediscussieerd.

 

Voor een totaaloverzicht van alle cursussen klik hier

Locatie

@scotthaldane

Update:10-02-2020