Level 1 cursus duikgeneeskunde deel 2 NL, oktober 2021

7-9 Oktober 2021
Locatie AMC, Amsterdam

Beschikbare plaatsen: 6

De Scott Haldane Level 1 cursus duikgeneeskunde vormt voor een ieder die meer wil weten over duik- en hyperbare geneeskunde of die duikkeuringen wil gaan verrichten, de ingang tot alle certificeringen en vervolg opleidingen binnen de duikgeneeskunde. De cursus bestaat uit twee delen, te weten: Deel I: basisprincipes hyperbarefysica en -fysiologie, duikerziekten en keuringseisen per orgaanstelsel. Deel II: praktijk duikkeuring, inleiding hyperbare zuurstof therapie, duikomstandigheden en verschillende soorten duiken. De cursus voldoet aan alle internationale eisen van de E(uropean) C(ommittee) for H(yperbaric) M(edicine) welke leiden tot de internationaal erkende certificering Medical Examiner of Divers.
Om de kwaliteit van het preventief duikmedisch onderzoek en de duikadvisering in Nederland te waarborgen is er sinds 2004 het certificeringsysteem voor (sport)duikerartsen ingevoerd. De (sport)duiker kan zo verzekerd zijn van een gedegen advies. De hier aangekondigde basiscursus deel II leidt samen met de basiscursus deel I tot de certificering duikerarts C,D door het Nederlands Instituut Certificering DuikerArtsen (NICDA) en/of Medical Examiner of Divers door het European College of Baromedicine.
Voor meer informatie over deze certificering verwijzen wij u naar het hoofdstuk certificering op de website mijnduikerarts.nl.

Cursusinhoud

De cursus zal ingaan op de volgende onderwerpen:

  • Fysiologische adaptatie tijdens duiken: wat zijn de aanpassingen tijdens immersie, submersie en apneuduiken.
  • Duikveiligheid: duikprocedures, duikuitrusting, verschillende soorten duikers, veiligheidsplanning, regulering, ARBO-wetgeving
  • Praktijk duikkeuring: hoe wordt een duikkeuring uitgevoerd, practicum situatie.
  • Verschillende soorten duiken: Andere gasmengesels, rebreathers, saturatieduiken, Surface Supplied Air Diving
  • Duikongevallen: stellen van differentiaal diagnose, pre-klinische behandeling (EHBDO), kennis van HBOt t.b.v. duikongevallen
  • Omgevingsfactoren: zeedieren, duikomstandigheden, stress-factoren.

Voor een totaaloverzicht van alle cursussen klik hier

Locatie

@scotthaldane

  • De COVID-19 pandemie raakt ons allen. Ook SHF ondervindt de gevolgen. We zijn hard aan het werk om alle cursussen e… https://t.co/dGfWvONyky

Update:25-09-2021