Level 1 cursus duikgeneeskunde deel 2 Bonaire

11 t/m 18 september 2021

Beschikbare plaatsen: 0

Cursus is vol,  inschrijvingen niet meer mogelijk

De Scott Haldane level 1 cursus duikgeneeskunde vormt voor ieder arts die meer wil weten over duik- en hyperbare geneeskunde of die duikkeuringen wil gaan doen, de ingang tot alle certificeringen en vervolgopleidingen binnen de duikgeneeskunde. De cursus bestaat uit twee delen, te weten: Deel 1: basisprincipes hyperbare fysica en fysiologie, duikerziekten en keuringseisen per orgaanstelsel.  En het hier aangekondigde Deel 2: praktijk duikkeuring, inleiding hyperbare zuurstof therapie, duikomstandigheden en verschillende soorten duiken. De cursus voldoet aan alle internationale eisen van de E(uropean) C(ommittee) for H(yperbaric) M(edicine) welke leiden tot de internationaal erkende certificering Medical Examiner of Divers.
Om de kwaliteit van het preventief duikmedisch onderzoek en de duikadvisering in Nederland te waarborgen is er sinds 2004 het certificeringsysteem voor sportduikerartsen ingevoerd. De sportduiker kan zo verzekerd zijn van een gedegen advies. De basiscursus deel 2 leidt samen met de basiscursus deel 1 tot de certificering duikerarts C,D door het Nederlands Instituut Certificering DuikerArtsen (NICDA) en/of Medical Examiner of Divers door het European College of Baromedicine.
Voor meer informatie over deze certificering verwijzen wij u naar de website van het NICDA.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld:IMG 1355

  • Fysiologische adaptatie tijdens duiken: wat zijn de aanpassingen tijdens immersie, submersie en apneuduiken.
  • Inleiding decompressie en hyperbare zuurstof therapie (HBOt)
  • Duikveiligheid: duikprocedures, duikuitrusting, gasmengsels, verschillende soorten duikers, veiligheidsplanning, regulering.
  • Praktijk duikkeuring: hoe wordt een duikkeuring uitgevoerd, practicum situatie.
  • Duikongevallen: stellen van differentiaal diagnose, pre-klinische behandeling (EHBDO), kennis van HBOt t.b.v. duikongevallen.
  • Omgevingsfactoren: zeedieren, duikomstandigheden, stress-factoren.

Voor een totaaloverzicht van alle cursussen klik hier

Locatie

@scotthaldane

  • De COVID-19 pandemie raakt ons allen. Ook SHF ondervindt de gevolgen. We zijn hard aan het werk om alle cursussen e… https://t.co/dGfWvONyky

Update:25-09-2021