SHF verdiepingscursus Psyche onder druk.

6 en 7 oktober 2022

Beschikbare plaatsen: 18

De Scott Haldane verdiepingscursus “Psyche onder druk”, wordt herhaald. Vaak krijgt de geestelijke (on)gezondheid binnen de duikgeneeskundige keuringen weinig aandacht. Enerzijds omdat er veel onbekendheid bij de keurende arts is, anderzijds omdat het vaak een lastig gebied is om tijdens een keuring te onderzoeken. Binnen de duikgeneeskunde was er, bij marine trainingsselectie, op het gebied van geestelijke gezondheid aandacht voor persoonlijkheidsprofielen. Deze aandacht de laatste 15 jaar meer verschoven naar persoonlijkheidsvariabelen (kenmerken) en gedrag. Blijvende aandacht is er voor ‘trait anxiety’ (neiging tot spanning of bezorgdheid) of ‘panic proneness’ (neiging tot paniek). Welke rol spanning/ angst en paniek speelt is moeilijker te beoordelen daar een criterium is dat er een getuige moet zijn die de stress bij de ander onder water ziet en er over rapporteert. Zoals de recent overleden Australische duikmedisch expert Carl Edmonds zei ‘Panic is a psychological respons to stress and is probably the most common single cause of death in scuba diving’. Verder komt er langzamerhand iets meer informatie beschikbaar over sportduikers en geestelijke gezondheidsonderwerpen als depressie en angststoornissen en medicatie.

1548954346221De Scott Haldane Foundation heeft een volledige internationaal geaccrediteerd opleidingstraject opgezet, dat aan alle eisen van de European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) voldoet. De hier aangekondigde cursus is onderdeel van de opleiding tot Diving Medicine Physician (level 2d). De cursus geldt als geaccrediteerde bijscholing voor de herregistratie van Medical Examiners of Divers en Diving Medicine Physicians en is rechtstreeks geaccrediteerd door het European College of Baromedicine (ECB). Voor duikerartsen C en D vindt accreditatie plaats door het Nederlands Instituut Certificering DuikerArtsen (NICDA). Voor een compleet overzicht verwijzen wij graag naar de SHF-cursusstructuur op deze site. Door deelname aan deze cursus komt u in aanmerking voor het gereduceerde SHF-cursisten lidmaatschap tarief van de European Underwater and Baromedical Society (EUBS) voor 2022.

Inhoud

Voor de sportduikkeuring wordt het ingewikkeld als spanning en paniek zich niet als een angst of paniekstoornis, maar op een andere manier manifesteert zoals de veelgehoorde klacht van benauwdheid die regelmatig aan longartsen gepresenteerd wordt. Of als hartkloppingen, cardiale klachten, welke voor het duiken ook nader geëvalueerd zullen worden. Natuurlijk doen middelenmisbruik in de vorm van nicotine roken en alcohol drinken geen goed aan deze zaken.

Deze cursus heeft tot doel de kennis van de duikerarts te vergroten op het gebied van mentale gezondheid in het algemeen en die van de duiker in het bijzonder.

  • duizendpootDe duikerarts wordt verondersteld na deze cursus beter in staat te zijn tijdens een preventief duikmedisch onderzoek problemen m.b.t. de geestelijk ongezondheid te kunnen waarnemen.
  • De duikerarts moet aan de hand van de mentale status, tijdens een preventief duikmedisch onderzoek kunnen inschatten of er problemen kunnen optreden tijdens duiken en daarmee de duikveiligheid in gevaar kunnen brengen.
  • De duikerarts wordt verondersteld na deze cursus beter in staat te zijn de diverse omstandigheden die kunnen optreden tijdens duiken te kunnen beoordelen op hun mogelijke effecten op de mentale situatie van de duiker en daarmee op de duikveiligheid.
  • De duikerarts neemt kennis van de effecten die het duiken op (psycho)farmaca heeft en de effecten die deze medicatie op de duikveiligheid heeft.
  • De duikerarts neemt kennis van de effecten die het duiken op (psycho)farmaca heeft en de effecten die deze medicatie op de duikveiligheid heeft.
  • De cursus eveneens tot doel dat de duikerarts bestaande richtlijnen kan toepassen en eventueel beargumenteerd daarvan kan afwijken.
  • De duikerarts moet na het volgen van deze cursus beter in staat zijn duiker te adviseren en/of te keuren op het gebied het de geestelijke gezondheid, de medicatie die hier invloed op heeft en de conditie van de duiker.
  • De duikerarts wordt getraind met het omgaan van een duiker in paniek zodat hij in staat is om hier ook handelend te kunnen optreden dan wel gerichte adviezen hierover te geven.

De cursus is een mooie combinatie van theorie en praktijk. zo worden er praktijksituaties nagebootst door rollenspellen, worden er situaties met duikers in paniek geoefend in het zwembad en wordt elke deelnemer gevraagd tenminste 1 casus in te leveren met een relatie tot deze cursus. De casus kan dus bijvoorbeeld betrekking hebben op psychopathologie in de keuringssituatie of tijdens een duik(reis) maar ook te maken hebben met gebruik van psychofarmaca of het hebben van angststoornissen, hyperventilatie syndromen m.a.w. .alle onderwerpen die binnen deze cursus passen. Wij verzoeken u deze casus te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Voor een totaaloverzicht van alle cursussen klik hier

Locatie

@scotthaldane

  • De COVID-19 pandemie raakt ons allen. Ook SHF ondervindt de gevolgen. We zijn hard aan het werk om alle cursussen e… https://t.co/dGfWvONyky

Update:19-07-2022