Level 1 cursus duikgeneeskunde deel 1 Bali

5-12 november 2022
Locatie Bali, Kubu

Beschikbare plaatsen: 6

De Scott Haldane Level 1 cursus duikgeneeskunde, inmiddels een begrip, is de internationaal erkende en geaccrediteerde cursus voor artsen die kennis willen opdoen over duik- en hyperbare geneeskunde. De cursus vormt voor een ieder die meer wil weten over duik- en hyperbare geneeskunde of die duikkeuringen wil gaan verrichten de basis voor alle vervolgopleidingen en certificeringen. De cursus bestaat uit twee delen, te weten het hier aangekondigde Deel 1: basisprincipes hyperbare fysica en fysiologie, duikerziekten en keuringseisen per orgaanstelsel. En Deel 2: praktijk duikkeuring, inleiding hyperbare zuurstof therapie, duikomstandigheden en verschillende soorten duiken. De cursus voldoet aan alle internationale eisen van de E(uropean) C(ommittee) for H(yperbaric) M(edicine) welke leiden tot de internationaal erkende certificering Medical Examiner of Divers.
Om de kwaliteit van het preventief duikmedisch onderzoek en de duikadvisering in Nederland te waarborgen is er sinds 2004 het certificeringsysteem voor sportduikerartsen ingevoerd. De sportduiker kan zo verzekerd zijn van een gedegen advies. De basiscursus deel 2 leidt samen met de basiscursus deel 1 tot de certificering duikerarts C,D door het Nederlands Instituut Certificering DuikerArtsen (NICDA) en/of Medical Examiner of Divers door het European College of Baromedicine.
Voor meer informatie over deze certificering verwijzen wij u naar de website van het NICDA

Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld:IMG 1355

 • Epidemiologie van duikongevallen:
  Een overzicht van de recente onderzoeken naar duikongevallen wereldwijd vormt de inleiding en verantwoording voor deze cursus.
 • De basisprincipes van de hyperbare fysica en hyperbare fysiologie:
  Hierbij wordt ingegaan op de invloed van atmosferische en hydrostatische druk op het menselijk lichaam. Een aantal voor de duikgeneeskunde relevante aspecten uit de fysica komt aan de orde, en het fenomeen belvorming en decompressie wordt behandeld.
 • Duikziekten:
  Een overzicht met oorzaken en preventie van de duikziekten die tijdens de verschillende fasen van een duik kunnen ontstaan.
 • Nationale en internationale richtlijnen en uitvoering voor het preventief duikmedisch onderzoek:
  De richtlijnen voor duikkeuring en -advisering worden in drie verschillende blokken behandeld.
  Eerst wordt ingegaan op de belangrijkste afwijkingen en de gevolgen van het duiken op deze afwijking dan wel de invloed van de afwijking op het duiken.
  In het tweede blok komen de overige afwijkingen aan bod die een arts bij een onderzoek kan tegenkomen.
  Het laatste blok laat zien hoe een duikkeuring er uit moet zien.
 • Casuïstiek:
  Tijdens de cursus wordt een aantal keren duikgeneeskundige problematiek aan de cursisten voorgelegd. Deze wordt in kleine groepjes uitgewerkt en gepresenteerd.
 • Praktijk duiken:
  Cursisten die nog geen duikbrevet hebben krijgen de gelegenheid een opleiding tot openwater duiker te volgen. Voor degenen met een duikbrevet bestaat de mogelijkheid vervolgbrevetten te behalen of een 10-duiken arrangement te nemen.

 

Voor een totaaloverzicht van alle cursussen klik hier

Locatie

@scotthaldane

 • De COVID-19 pandemie raakt ons allen. Ook SHF ondervindt de gevolgen. We zijn hard aan het werk om alle cursussen e… https://t.co/dGfWvONyky

Update:19-07-2022