SHF in 2022 wederom CRKBO geaccrediteerd

CRKBO-nw

2022 SHF opname CRKBO verlengd
Na de 4 jaarlijkse audit is SHF opnieuw opgenomen in Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
In dit register worden alleen onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. SHF is met vlag en wimpel geslaagd voor de audit.
Deze audit is mede gebaseerd op de gedragscode van de NRTO (branchevereniging van onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders). In deze gedragscode worden kwaliteitseisen gesteld m.b.t. zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en informatievoorziening.
Opname in het register heeft ook tot gevolg dat alle onderwijsactiviteiten van SHF, als erkende instelling, vrijgesteld zijn van BTW .

@scotthaldane

  • De COVID-19 pandemie raakt ons allen. Ook SHF ondervindt de gevolgen. We zijn hard aan het werk om alle cursussen e… https://t.co/dGfWvONyky

Update:27-01-2023