Algemene Informatie

Oude SHF logo 1976

Oude SHF logo 1976

De Scott Haldane Foundation of zoals hij statutair heet de Scott Haldane Stichting, is in 1976 opgericht met als hoofddoel het verspreiden van kennis over de duikgeneeskunde onder medici.

Hyperbare kamer AMC

Hyperbare kamer AMC


Door de stichting zijn in de begin jaren onder andere symposia georganiseerd en boekjes over de duikgeneeskunde gepubliceerd.
Na een “rust” periode van ongeveer 15 jaar heeft de Scott Haldane Foundation haar taak weer opgepakt met het ontwikkelen en organiseren van cursussen in de duik- en hyperbare geneeskunde.

Wat is er allemaal gebeurd sindsdien?

  • Er is een Multi-level opleidingsprogramma opgebouwd.
  • Meer dan 1900 artsen zijn door SHF geïnteresseerd geraakt in duikgeneeskunde.
  • Een certificeringssysteem voor sportduikerartsen dat valt onder auspiciën van een onafhankelijk College van Deskundigen duikgeneeskunde is opgezet.
  • Er is een onderhoudssysteem voor de certificering t.b.v. de continue (duik)medische. educatie (CME) van (sport)duikerartsen gerealiseerd.
  • Internationalisering van opleidingen en certificering.


Het doel van de Scott Haldane Foundation voor komende jaren, is uit te groeien tot hèt internationale knowledge transfercentrum voor de duikgeneeskunde.

@scotthaldane

  • De COVID-19 pandemie raakt ons allen. Ook SHF ondervindt de gevolgen. We zijn hard aan het werk om alle cursussen e… https://t.co/dGfWvONyky

Update:13-01-2022