COVID-19 pandemie nieuws update 1 april 2020

Houd dit nieuwsbericht goed in de gaten. Er volgen regelmatig updates. De datum in de titel van dit bericht wordt dan aangepast!

corona


De COVID-19 pandemie raakt ons allen hard. Ook Scott Haldane ondervindt de gevolgen hiervan. Momenteel zijn we hard aan het werk om alle cursussen en activiteiten uit te stellen naar een latere datum waarop hopelijk de gevolgen van de pandemie niet meer tot beperkingen leiden.

Nieuw De Basiscursus deel 1 (van 28-29 maart) en deel 2 (van 3, 4 en 5 april) zijn verplaatst naar respectivelijk 4 en 5 september en 10, 11 en 12 september a.s. Locaties ongewijzigd. Er zijn momenteel geen wachtlijsten meer voor deze cursussen. Inschrijven is dus weer mogelijk

De verdiepingscursus HBOt, decompressie en recompressie is verplaatst naar 16-17 oktober. Locatie blijft Militair hospitaal Brussel.

Nieuw De Basiscursus deel 2 op Boniare (9-16 mei) wordt momenteel bekeken wat luchtvaartmaatschappijen voor mogelijkheden bieden om de reis te verplaatsen. Ook met accommodatie en duikschool wordt overlegd. Mogelijkheden voor verplaatsing die worden bekeken zijn 3 t/m 10 oktober 2020 of 10-17 april 2021. Meer informatie volgt.

Nieuw De verdiepingscursus Duiken met je Hart van 12 en 13 juni a.s. wordt momenteel bekeken. Informatie hierover volgt z.s.m.

De Stage Verschillende duiken vormen bij de Koninklijke Marine als onderdeel van de DMP-certicering is verplaatst van 22 en 23 april naar 28 en 29 oktober a.s.

Nieuw Cursusbedrag(en) voor verplaatste cursus(sen) die reeds van uw rekening is/zijn afgeschreven houdt u uiteraard tegoed. Van dit bedrag zijn al wel kosten gemaakt voor o.a. de aanschaf van het cursusboek, het vervaardigen cursusmateriaal, het betalen van tickets of de aanbetaling van accommodaties. Mocht u niet in staat zijn de cursus(sen) in nog 2020 te volgen, dan blijft het bedrag beschikbaar voor het volgen van de SHF-basiscursussen Duikgeneeskunde in 2021. Wij garanderen hierbij dat de cursus (ongeacht prijsstijgingen) voor dit bedrag in 2021 in Nederland gevolgd kan worden.
Mochten de datums in 2021 ook niet uitkomen dan kan het openstaande bedrag ook in mindering gebracht worden op de betaling voor cursussen in 2022.
U kunt er ook voor kiezen de cursus in het buitenland te volgen. Het reeds betaalde bedrag wordt dan in mindering gebracht op het inschrijfgeld voor deze buitenlandse cursus.

Wordt vervolgd.....


Baltic International Symposium on Diving & Hyperbaric Medicine

Als gevolg van de COVID-19 pandemie is het sympsium verplaats naar 10, 11 en 12 december 2020

HBOtANDDIVNG

Twee volle dagen lezingen over zowel duiken als hyperbare geneeskunde met masterclasses rond het symposium. Alle sprekers zijn experts in het veld duik- en hyperbare geneeskunde. Het Nationaal Centrum voor hyperbare geneeskunde in Gdynia is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het wetenschappelijke programma. Het symposium (4 - 6 juni 2020) wordt gehouden in het mooie en historische Gdynia (Gdansk), Polen, aan de kust van de Baltische Zee. Meer info.


Prachtig aanbod voor SHF-cursisten

EUBS

 

SHF-cursisten kunnen maar liefst 50% korting krijgen op lidmaatschapsbijdrage van de European Underwater and Baromedical Society (EUBS).

De Scott Haldane Foundation (SHF) streeft naar zoveel mogelijk goede kennisoverdracht aan haar cursisten. EUBS is binnen Europa de overkoepelende wetenschappelijke organisatie voor duik- en hyperbare geneeskunde. Middels het tijdschrift Diving and Hyperbaric Medicine (DHM), een gezamenlijke uitgave van de EUBS en de collega’s in Azië en Australië (SPUMS), en het jaarlijkse wetenschappelijke EUBS-congres, zorgt de EUBS voor een schat aan kennis- en ervaringsoverdracht. Daarnaast stelt de EUBS een grote database met wetenschappelijke artikelen beschikbaar voor haar leden. SHF biedt daarom haar actieve cursisten, zij die in 2018 een meerdaagse SHF-cursus gevolgd hebben, voor 2019 een korting aan van maar liefst 50% op het lidmaatschap van de EUBS. U betaalt dan slechts €60 i.p.v. €120. Hiermee ontvangt u o.a. viermaal per jaar het DHM e-journal (meerprijs voor de papieren versie €30) en een grote korting op uw inschrijving voor het jaarcongres (in 2019 in Tel Aviv).
Dit houdt ook in dat als u in 2019 een meerdaagse SHF-cursus volgt, u gebruik kunt maken van de SHF-kortingsregeling voor uw EUBS-lidmaatschap 2020.

 


SHF wederom CRKBO geaccrediteerd

CRKBO-nw

11-6-2018 SHF opname CRKBO verlengd
Na de 4 jaarlijkse audit is SHF opnieuw opgenomen in Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
In dit register worden alleen onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. SHF is met vlag en wimpel geslaagd voor de audit.
Deze audit is mede gebaseerd op de gedragscode van de NRTO (branchevereniging van onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders). In deze gedragscode worden kwaliteitseisen gesteld m.b.t. zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en informatievoorziening.
Opname in het register heeft ook tot gevolg dat alle onderwijsactiviteiten van SHF, als erkende instelling, vrijgesteld zijn van BTW .


@scotthaldane

  • De COVID-19 pandemie raakt ons allen. Ook SHF ondervindt de gevolgen. We zijn hard aan het werk om alle cursussen e… https://t.co/dGfWvONyky

Update:01-04-2020